PROTOKOL SPREJEMA ZAPUŠČENE ŽIVALI HOSPITALIZIRANEGA SKRBNIKA S COVID 19 

30.03.2020

Kaj narediti, če morate zaradi okužbe s koronavirusom v bolnišnico in imate domačo žival brez skrbnika?

 V primeru hospitalizacije imetnika oziroma skrbnika naj žival, če je le mogoče, ostane doma in naj zanjo poskrbijo ostali člani gospodinjstva ali drugi začasni skrbniki. Te živali naj se čim manj gibljejo na javnem mestu v skladu s priporočili oskrbe živali katere skrbnik ima potrjeno okužbo  (link). Če skrbnik živali nima nikogar, ki bi začasno skrbel za žival, skrbniki živali ali druge osebe zapuščene živali NE VOZITE v zavetišče temveč obvestite pristojne službe (glede na obravnavo) oziroma kličite 113. Šele zatem obvestite zavetišče na tel (01) 256 02 79 (nujni klici) oziroma bo Zavetišče obvestilo prejelo s strani pristojnih služb,  s katerimi se bomo dogovorili za prevzem zapuščene živali. Poseben protokol je za vašo in našo varnost, varnost vašega premoženja in v dobrobit živali.

 

Zapuščene živali katerih občin sprejema zavetišče Ljubljana?

 Zavetišče Ljubljana sprejema zapuščene živali, katerih edini hospitaliziran skrbnik je občan mestne občine Ljubljana, Mestne občine Kranj, in občin: Brezovica, Grosuplje, Naklo, Radovljica, Tržič in Borovnica.

Verjamemo, da smo odgovorna družba in da do zapuščanj živali ne bo prišlo. V vsakem primeru svetujemo, da živali ne zapuščajo na ulici. Če bo edini skrbnik živali hospitaliziran, bo zapuščeno žival z območja pristojnosti prevzelo zavetišče Ljubljana. V zavetišču Ljubljana smo pripravljeni na sprejem zapuščenih živali, katere edini skrbnik bi bil hospitaliziran. Protokol prevzema takšne zapuščene živali bo potekal na terenu na prijavo pristojnih služb in/ali ob prisotnosti policije. Trenutno imamo dovolj prostih kapacitet za območje pristojnosti zavetišča Ljubljana oziroma lahko sprejemamo okrog 50 zapuščenih živali, katerih edini skrbnik je hospitaliziran.

 

KAKO BO ZA ŽIVAL POSKRBLJENO V ZAVETIŠČU:

 Spremeni se samo način sprejema, torej bolni skrbniki ali druge osebe naj živali ne vozijo v zavetišče. Zapuščene živali bomo prevzemali na terenu ob prisotnosti pristojnih služb. Oskrba živali pa bo potekala kot doslej. Že sedaj namreč ob sprejemu vse zapuščene živali neznanega izvora namestimo v karanteno, pse najmanj za 10 dni in mačke ter druge živali najmanj 14 dni. Tudi doslej smo se srečevali s primeri kužnih bolezni, tudi takšnih, s katerimi zbolijo ljudje, kot je mačja bolezen – glivična okužba kože. Dela v zaščitni opremi smo že vajeni. Kljub temu smo protokol oskrbe dopolnili, uvedli dodatna razkuževanja. Živali bodo nameščene ločeno (razen živali iz istega gospodinjstva). Pri sprejemanju odločitev in pripravi protokolov sodelujemo s strokovnjaki Nacionalnega veterinarskega instituta oziroma z Veterinarsko fakulteto v Ljubljani.

 

Koliko časa bodo lahko v zavetišču in kdo krije stroške?

 Živali hospitaliziranih skrbnikov bomo vračali skrbnikom po odpustu iz bolnišnice oziroma drugemu začasnemu skrbniku po pooblastilu imetnika živali. Plačnik storitev je imetnik živali po uradnem ceniku zavetišča (link do cenika).

 

Kaj narediti, v primeru, če je skrbnik živali oziroma zapuščena žival v občini, ki ni v pristojnosti Zavetišča Ljubljana?

 Oboleli, ki ste v domači karanteni oziroma samoizolaciji in se vaše stanje poslabša do te mere, da je potrebna oskrba v bolnišnici, svojih živali NE VOZITE SAMI v zavetišče za živali. Ker se situacija izredno hitro spreminja in se razlikuje med občinami, preverite v pristojnem zavetišču ali pri drugih pristojnih organih, kako pravilno ravnati v dani situaciji v določeni občini.

Za več odogovor na vprašanja klik tukaj.


O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si