Kako v izrednih razmerah poteka delo zavetišča in priporočila za lastnike živali 

26.03.2020

Kako je poskrbljeno za živali v tem času v zavetišču? Oskrba živali poteka kot doslej. Trenutno v Zavetišču Ljubljana ne beležimo okužbe in takšno stanje želimo ohraniti čim dlje. Že tako maloštevilni oskrbniki so nepogrešljivi, saj živali ne moremo pustiti ne oskrbljenih. Zato je vsako nepotrebno izpostavljanje morebitni okužbi odvečno. Na delovnem mestu je prisotno le najnujnejše osebje za nemoteno poslovanje zavetišča v omejenem obsegu. Zavetišče izvaja le nujne odlove, a zapuščenim živalim zagotovimo vso potrebno oskrbo, tudi vsakodnevne sprehode, socializacijo…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (foto: Jure Eržen, Delo

 

Ali se pojavlja kaj več zapuščenih živali v teh dneh, kako je poskrbljeno zanje?

V začetku uveljavljanja ukrepov smo v zavetišče sprejeli več klicev – prijav izgubljenih in najdenih živali, saj je več skrbnikov izkoristilo dodaten prosti čas in lepo vreme za aktivnosti v naravi. Takoj smo izdali priporočila in nasvete, da so psi ves čas na povodcih, da vsako pogrešanje živali takoj prijavijo zavetišču in hkrati, da tudi najditelji naj vsako najdbo pogrešane živali prijavijo zavetišče. Od 11 sprejetih prijav najdenih živali, je tako bilo potrebno sprejeti le enega zapuščenega psa. Rezultat je podpovprečen sprejem zapuščenih živali. V zadnjih letih smo namreč v tem obdobju na teden sprejeli v povprečju 4-7 psov in 10-20 mačk. V zadnjem tednu smo v zavetišče sprejeli le 3 najdene pse in od tega dva vrnili skrbnikom. Sprejeli smo tudi pet mačk, vse so bile bolne ali poškodovane in potrebujejo veterinarsko oskrbo. Sprejem živali je omejen le na nujne primere, kar se pozna predvsem pri veliko nižjem sprejemu mačk, saj se prostoživečih mačk (katerih delež je v tem obdobju največji) ne oskrbuje v smislu sterilizacije in kastracije.

Kako je s posvojitvijo živali v času koronavirusa, da ali ne?

Zavetišče Ljubljana je eno redkih zavetišč v Sloveniji, ki ni povsem zaprto in še naprej skušamo oddati v posvojitev čim več živali, seveda pod strogimi previdnostnimi ukrepi. Sedaj, ko imajo občani čas, je najboljša priložnost za posvojitev psa ali mačke, saj so živali dokazano odlična družba, zmanjšujejo stres in posledično se krepi imunski sistem, kar je v teh časih zelo pomembno. Ogledi in posvojitve potekajo v omejen obsegu v času uradnih ur. Pred prihodom v zavetišče je potrebno naročanje na telefonsko številko zavetišča: (01) 256 02 79 (splošne informacije). Vse živali v zavetišču, ki so na voljo za posvojitev, so objavljene na spletni strani, kjer si jih vsi zainteresirani lahko ogledajo. Vse posvojitve torej potekajo po vnaprejšnjem naročanju, na prostem oziroma v upoštevanju varnostne razdalje ter drugih veljavnih ukrepov, vključno z razkuževanjem in po enakih pogojih, kot doslej. Skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje odsvetujemo obisk zavetišča vsem, ki kažejo znake obolenj, starejšim osebam in kroničnim bolnikom.

Tudi po izgubljeno žival naj pride druga zdrava oseba, kateri lastnik preda potni list hišne živali in pooblastilo za prevzem živali.  Postopki tečejo brez zapletov, občani upoštevajo navodila.

Pri oddajanju živali smo zelo uspešni, saj imamo trenutno v zavetišču nameščenih le 19 mačk in 13 psov, samo prvi vikend od uvedbe ukrepov smo oddali kar 6 živali.

Kakšni so vaši nasveti ljudem v teh dneh ko moramo biti doma, s sprehajanjem psov in kako skrbeti za ostale živali?

Vse skrbnike živali še naprej naprošamo, da vsako pogrešanje njihove živali takoj po telefonu javijo zavetišču, ki bo prijavo zabeležilo v evidenco. Prav tako vse najditelje živali naprošamo, da živali ne vozijo neposredno v zavetišče, temveč vsi predhodno zavetišče obvestijo o najdbi živali.

Živali naj se  čim manj gibljejo na javnem mestu. Psov nikakor ne puščajte brez nadzora! Mačk ne spuščajte ven na javna mesta, temveč jim opravljanje potreb zagotovite v mačjem WC-ju. Tudi pri ravnanju z živalmi in skrbi za njih je potrebno izvajati osnovne higienske ukrepe. Torej redno umivanje rok pred in po ravnanju z živalmi. Priporočljivo se je izogibati božanju, objemanju, ljubkovanju živali ...

Ljudje, ki so bolni ali v karanteni zaradi možne okužbe naj se, kolikor je le mogoče, izogibajo tesnim stikom z domačimi živalmi. Za domače živali naj skrbijo drugi člani gospodinjstva. Če to ni možno, vzdržujte dobro higieno in nosite masko za usta in nos. V primeru hospitalizacije lastnika naj žival ostane doma in naj zanjo poskrbijo ostali člani gospodinjstva.

 

Ste sprejeli posebne ukrepe v sami oskrbi živali?

Oskrba živali poteka kot doslej. Pri sprejemanju odločitev in pripravi protokolov sodelujemo s strokovnjaki Nacionalnega veterinarskega instituta oziroma z Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, z Veterinarsko zbornico Slovenije in na vezi smo tudi s predstavniki Veterinarske uprave. Sestali smo se tudi s predstavniki  Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo mestne uprave v Ljubljani, v kontaktu smo tudi s predstavniki drugih občin naše pristojnosti. Na podlagi vsega tega smo se naknadno odločili, da, dokler je mogoče, ohranimo oddajo živali z minimalno stika, vse druge stike pa eliminiramo v največji možni meri, vključno s študenti, čistilnim servisom, dobavitelji in tudi prostovoljnimi sprehajalci.

 

Se bojite večjega števila zapuščenih živali kot posledico epidemije?

Na Kitajskem in tudi v Italiji so se ljudje soočali  z nečem novim. Informacij je bilo malo, veliko je bilo ugibanj in reakcije skrbnikov živali so bile pogosto nepremišljene, lahko bi rekli panične. Sedaj je informacij veliko več na voljo, objavljena so priporočila in navodila in skrbniki živali lahko ravnajo veliko bolj razumno. Osebam, ki so v domači karanteni oziroma samoizolaciji svetujemo, da živali obdržijo pri sebi. Živali naj se  čim manj gibljejo na javnih mestih. Psov nikakor ne puščajte brez nadzora! Mačk ne spuščajte ven na javna mesta, temveč jim opravljanje potreb zagotovite v mačjem WC-ju. Tudi pri ravnanju z živalmi in skrbi za njih je potrebno izvajati osnovne higienske ukrepe. Torej redno umivanje rok pred in po ravnanju z živalmi. Priporočljivo se je izogibati božanju, objemanju, ljubkovanju živali ... Ljudje, ki so bolni ali v karanteni zaradi možne okužbe naj se, kolikor je le mogoče, izogibajo tesnim stikom z domačimi živalmi. Za domače živali naj skrbijo drugi člani gospodinjstva. Če to ni možno, vzdržujte dobro higieno in nosite masko za usta in nos. V primeru hospitalizacije lastnika naj žival ostane doma in naj zanjo poskrbijo ostali člani gospodinjstva. Zaenkrat ni potrjeno, da se hišni ljubljenci okužijo in zbolijo.

S posvojitvami sproščamo kapacitete zavetišča za morebitne krizne čase. Sedaj, ko imajo občani čas, je najboljša priložnost za posvojitev psa ali mačke, saj so živali dokazano odlična družba, zmanjšujejo stres in posledično se krepi imunski sistem, kar je v teh časih zelo pomembno. Verjamemo, da smo odgovorna družba in da do zapuščanj živali ne bo prišlo.

 

Ali drži, da ste v zavetišču pripravljeni na sprejetje živali, katerih lastniki so zboleli za koronavirusom? Za koliko živali imate predviden prostor v zavetišču, ali ste kakšno že sprejeli?

V zavetišču Ljubljana smo pripravljeni na sprejem zapuščenih živali, katere edini skrbnik bi bil hospitaliziran. S še vedno aktivnimi posvojitvami sproščamo kapacitete zavetišča, zato Zavetišče ni povsem zaprto. Protokol prevzema takšne zapuščene živali na terenu bo potekal, kot utečeno doslej v podobnih primerih (so skrbniki umrli, bili hospitalizirani iz različnih razlogov) in sicer na prijavo pristojnih služb in/ali ob prisotnosti policije. Seveda bomo ob tem upoštevali vse ukrepe za samozaščito in omejevanje širjenja okužbe. Trenutno razpolagamo z vsemi potrebnimi zaščitnimi sredstvi in imamo dovolj prostih kapacitet za območje pristojnosti zavetišča Ljubljana, sprejeli bi jih lahko okrog 50. Doslej še nismo sprejeli živali katere skrbnik bi bil hospitaliziran zaradi COVID -19.

Bo za te živali veljal kakšen drugačen protokol?

Spremeni se samo način sprejema, torej bolni skrbniki ali druge osebe naj živali ne vozijo v zavetišče. Zapuščene živali bomo prevzemali na terenu ob prisotnosti pristojnih služb. Oskrba živali pa bo potekala kot doslej. Že sedaj namreč ob sprejemu vse zapuščene živali neznanega izvora namestimo v karanteno, pse najmanj za 10 dni in mačke ter druge živali najmanj 14 dni. Tudi doslej smo se srečevali s primeri kužnih bolezni, tudi takšnih, s katerimi zbolijo ljudje, kot je mačja bolezen – glivična okužba kože. Dela v zaščitni opremi smo že vajeni in protokolov oskrbe ni bilo potrebno veliko dopolnjevati. Pri sprejemanju odločitev in pripravi protokolov sodelujemo s strokovnjaki Nacionalnega veterinarskega instituta oziroma z Veterinarsko fakulteto v Ljubljani. Na vezi smo tudi z Veterinarsko zbornico Slovenije ter predstavniki Veterinarske uprave (UVHVVR). Sestali smo se tudi s predstavniki  oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo mestne uprave v Ljubljani. V kontaktu smo tudi s predstavniki drugih občin naše pristojnosti.

Koliko časa bodo lahko pri vas, bo to za lastnike brezplačno?

Živali hospitaliziranih skrbnikov bomo vračali skrbnikom po odpustu iz bolnišnice oziroma drugemu začasnemu skrbniku po pooblastilu imetnika živali. Plačnik storitev je imetnik živali.

Zgodili so se tudi že primeri, da so posamezniki živali zapustili - ali so živali lahko vektor prenosa korone?

Doslej ni potrjeno, da se hišni ljubljenci okužijo in zbolijo.

Ljudje, ki so bolni ali v karanteni zaradi možne okužbe naj se, kolikor je le mogoče, izogibajo tesnim stikom z domačimi živalmi. Za domače živali naj skrbijo drugi člani gospodinjstva. Če to ni možno, vzdržujte dobro higieno in nosite masko za usta in nos. V primeru hospitalizacije lastnika naj žival ostane doma in naj zanjo poskrbijo ostali člani gospodinjstva. V vsakem primeru svetujemo, da živali ne zapuščajo na ulici. Če bo edini skrbnik živali hospitaliziran, bo zapuščeno žival prevzelo zavetišče. Verjamemo, da smo odgovorna družba in da do zapuščanj živali ne bo prišlo.

 

 

Zavetišče izvaja le nujne odlove in oskrbo zapuščenih živali. Vse skrbnike živali naprošamo, da vsako pogrešanje njihove živali takoj javijo zavetišču na telefonsko številko: (01) 256 02 79, nujni klici, ki bo prijavo zabeležilo v evidenco. Prav tako vse najditelje živali naprošamo, da živali ne vozijo neposredno v zavetišče temveč vsi predhodno zavetišče obvestijo o najdbi živali na telefonsko številko: (01) 256 02 79 (nujni klici). Morda je skrbnik živali le korak, dva vstran.

Lastnik živali, ki kaže znake okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje), ki so značilni za okužbo z novim koronavirusom, naj ne vstopajo v Zavetišče. Po izgubljeno žival naj pride druga zdrava oseba, kateri lastnik preda potni list hišne živali in pooblastilo za prevzem živali.

Ogledi in posvojitve potekajo v omejen obsegu v času uradnih ur. Pred prihodom v zavetišče je potrebno naročanje na telefonsko številko: (01) 256 02 79 (splošne informacije). Vse živali v zavetišču, ki so na voljo za posvojitev so objavljene na spletni strani, kjer si jih vsi zainteresirani lahko ogledajo in sicer psi na povezavi: http://zavetisce-ljubljana.si/sl-SI/1432/iscemo-nov-dom-posvoji-psa in mačke na povezavi: http://zavetisce-ljubljana.si/sl-SI/1433/iscemo-nov-dom-posvoji-macko .

Skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje odsvetujemo obisk zavetišča vsem, ki kažejo znake obolenj, starejšim osebam in kroničnim bolnikom.

Prosimo, da vstopate na območje zavetišče v skladu z navodili zaposlenih. Ob prihodu v zavetišče vse obiskovalce naprošamo, da se prijavijo na recepciji, kjer bodo zavedeni v seznam obiskovalcev ter  prejeli navodila za potek ogleda in posvojitve, vračanja izgubljene živali. Prosimo, da v objekte vstopate posamezno in samo na poziv zaposlenih.   

Na vhodih v objekte so nameščena razkužila in ob umivalnikih tudi razkužilna mila, katera prosimo uporabite najmanj ob prihodu ter odhodu, po potrebi tudi med postopkom. Razkužila so prav tako na voljo v vseh toaletnih prostorih.

Trenutno ni dokazov, da se hišni ljubljenčki ali druge domače živali lahko okužijo z novim koronavirusom. Kljub temu pa mednarodna veterinarska organizacija priporoča:

-          osebe, ki so v karanteni doma oziroma zaradi pojava okužbe z novim koronavirusom, obdržijo hišne ljubljenčke pri sebi;

-          da mačke (čim dlje) bivajo znotraj bivalnih prostorov in se ne oziroma se manj gibljejo na prostem;

 -          da se o vprašanjih glede okužb živali s koronavirusi posvetujejo z izbranim veterinarjem

-          da se poskrbi za hišne ljubljenčke, če morajo lastniki na zdravljenje v bolnico.

V primeru prijave zapuščene živali obolelega skrbnika prosimo, da o tem policijo na 113 in zavetišče Ljubljana, kjer boste prejeli napotke kako ravnati naprej.

 

O nadaljnjem dogajanju vas bomo obveščali spletni strani www.zavetisce-ljubljana.si .

 


O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si