Leto 2011 NOV PROGRAM SPREHAJANJA PSOV V ZAVETIŠČU LJUBLJANA JE ZAŽIVEL 

17.12.2019

Z velikim veseljem sporočamo, da je težko pričakovani novi program sprehajanja psov v Zavetišču za zapuščene živali zaživel. Z novim programom in s prvim tečajem, izvedenim v lastni režiji, smo pridobili prvih 18 usposobljenih prostovoljnih sprehajalcev. Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je največje zavetišče v Sloveniji. Na osnovi preteklih izkušenj in dognanj stroke ves čas izpopolnjujemo prakso in pristope delovanja Zavetišča. Novi program sprehajanja psov predstavlja enega od pomembnih mejnikov v izboljševanju oskrbe zapuščenih psov.

NOV PROGRAM SPREHAJANJA PSOV V ZAVETIŠČU LJUBLJANA JE ZAŽIVEL leto 2011

Z velikim veseljem sporočamo, da je težko pričakovani novi program sprehajanja psov v Zavetišču za zapuščene živali zaživel. Z novim programom in s prvim tečajem, izvedenim v lastni režiji, smo pridobili prvih 18 usposobljenih prostovoljnih sprehajalcev.

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je največje zavetišče v Sloveniji. Na osnovi preteklih izkušenj in dognanj stroke ves čas izpopolnjujemo prakso in pristope delovanja Zavetišča. Novi program sprehajanja psov predstavlja enega od pomembnih mejnikov v izboljševanju oskrbe zapuščenih psov.

Za spremembe smo se odločili na osnovi lastnih izkušenj in po priporočilih uspešnih Zavetišč oziroma živalovarstvenih organizacij iz tujine. Med najbolj prepoznavnimi je zagotovo Dogs Trust., ki upravlja s kar devetnajstimi zavetišči po Veliki Britaniji

V preteklih letih so se sprehajalci prepogosto menjali, saj smo letno beležili več kot 700 novih sprehajalcev. Strinjamo se, da bi bili lahko sprehodi zavetiških psov lepa priložnost za preživljanje prostega časa občanov in vzgojo otrok. Vendar pa se je v praksi izkazalo, da pogostokrat to ne drži povsem. Večina sprehajalcev ni imela zadostnega strokovnega znanja o rokovanju z živalmi in so z različnimi pristopi k vodenju pse zmedli, oziroma pomanjkljivo ali celo napačno vzgajali, s tem pa ogrožali lastno varnost, varnost psov ter okolja.

Ob zanemarjanju oziroma nepravilni oskrbi in vzgoji, zapustitvi ali ob namestitvi izven družinskega kroga, kamor spada tudi zavetišče, pes preneha pogrešati neposreden, recipročen stik s človekom. Nekateri psi pa tega stika sploh nikoli niso bili deležni. Človek postane zanje samo nekdo, ki mu da vodo in hrano ter ga pelje ven, torej sredstvo, ki mu omogoči stik z drugimi psi, kar postane glavni namen sprehoda.

Številni psi, ki so ostajali v Zavetišču daljše obdobje, so postajali vedno težje vodljivi, s tem pa tudi manj privlačni in obvladljivi za posvojitelje. V zavetišču Ljubljana živali namreč ne evtanaziramo po 30 dneh, kot dovoljuje zakon, temveč jih zadržimo do oddaje. Najdaljši staž pri nas ima trenutno Lord, ki je v zavetišču že 2 leti in pol.

Osnovni namen novega programa sprehajanja je zagotoviti psom kvalitetno socializacijo, olajšati in skrajšati bivanje v zavetišču ter zagotoviti večjo varnost. Psi so visoko socialno razvite živali. Ko pridejo v zavetišče, je to zanje velika sprememba: novo okolje, novi ljudje, nova hrana, nov način življenja. Mnogi imajo za sabo slabe življenjske izkušnje, niso bili primerno vzgajani ali pa so izgubili sebi ljube skrbnike in dom. V zavetišču so psi prostorsko in socialno omejeni, zato je primerno, da se za psa poskrbi tudi z bolj pestrimi možnostmi gibanja in socializacije. Pri tem je pomembno poudariti, da ni dovolj, da se psu zagotovi le fizična aktivnost, ampak mu je potrebno zagotoviti tudi dovolj psihične aktivnosti in omogočiti čim več kvalitetnega stika s človekom. Pravilna socializacija je posebno pomembna pri psih v zavetišču, katerih preteklost večinoma ni znana in med katerimi jih veliko ima neprijetne izkušnje.

Cilj Zavetišča Ljubljana je psom pomagati in jih socializirati, rehabilitirati morebitne travme ter tako usposobiti za čimprejšnjo vrnitev v človeško družbo. V okviru možnosti želimo negovati vez med ljudmi in psi, kar pa še zdaleč ni lahko. Zato smo zaposlili dodatno oskrbnico – vodnico psov, izkušeno poznavalko pasjega vedenja. Njene prednostne naloge so ocena in kategorizacija značaja zapuščenega psa, rehabilitacija psov z vedenjskimi motnjami, socializacija psov in vodenje novega program sprehajanja psov vključno z usposabljanjem prostovoljnih sprehajalcev psov.

Sprehajanje psov v zavetišču je postalo veliko več kot le preprosto vodenja psa na povodcu, ki ga izvajajo naključne osebe. Je ciljno usmerjeno ravnanje, ki psu omogoča obnavljanje in
nadgrajevaje neposrednega stika s človekom na vedno enak, strokovno verificiran način. Takšno sprehajanje lahko opravljajo le izkušeni in strokovno usposobljeni sprehajalci pod vodstvom inštruktorja.

V ta namen smo v sodelovanju z priznanim kinologom in članom sveta Zavetišča Jožetom Vidicem in pod vodstvom nove oskrbnice – vodnice psov izvedli prvi tečaj usposabljanja sprehajalcev psov, katerega je uspešno zaključilo 18 prostovoljcev –sprehajalcev psov.

Vabimo vas, da se dne 20.08. 2011 ob 10'00 v Zavetišču za zapuščene Živali Ljubljana, Gmajnice 30 udeležite tiskovne konference in slovesne podelitve diplom prvim usposobljenim sprehajalcem. Predstavili vam bomo prve rezultate novega programa sprehajanja psov, novo podobo psov v oskrbi zavetišča in uspešne oddaje težje vodljivih psov. Spoznajte, Maxa, Švrka, Pikota, Pikija in druge.

Dodana vrednost k oskrbi zapuščenih psov bo mogoča le, če bomo zagotovili dodatna sredstva iz lastnega vira za pokritje stroškov celotnega programa. V ta namen Zavetišče Ljubljana pripravlja novo akcijo: Pokaži, da ti je mar zanje! Postani sponzor zapuščene živali iz Zavetišča!

Sponzor lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki v ta namen sklene pogodbo z Zavetiščem za izbrano žival ali splošno sponzorstvo. S pridobljenimi sredstvi bomo zapuščenim živalim zagotovili strokovno pomoč ter jim omogočili več pristnega stika s človekom, izboljšali bivanje in marsikateri skrajšali pot do novega doma.

Ob tej priliki se obračamo na vas s prošnjo za podporo in objavo naše nove akcije: Pokaži,
da ti je mar zanje! Postani sponzor zapuščene živali iz Zavetišča!

Naj boljši prijatelji z mahaj očimi repki in sodelavci iz Zavetišča vam bomo iskreno hvaležni! Skupaj lahko omogočimo tudi zapuščenim lepši jutri!

S prijaznimi pozdravi iz Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana.


Kontaktna oseba:

Marko Oman dr. vet. med.,
vodja Zavetišča za Zapuščene živali Ljubljana
051 455 868
marko.oman@zavetisce-ljubljana.si
 

 

 


O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si