Katere živali zavetišče sprejema kot neželene?

Zavetišče sprejema neželene pse in mačke za katere njihovi imetniki nočejo ali iz različnih razlogov ne morejo več skrbeti in prebivajo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), občine Brezovica, občine Tržič, Mestne občine Kranj (MOK), občine Radovljica, občine Naklo, občine Borovnica in občine Vrhnika.


POSTOPEK ODDAJE

1. Lastnik mora žival aktivno oddajati 8 dni, objaviti oglas, ki mora vsebovati nagovor, sliko živali in kontakt lastnika ter oglas poslati tudi v zavetišče.

Zavetišče 8 dni od uradne prijave pomaga iskati za žival nove skrbnike in šele nato ob hkratnem izpolnjevanju zahtevanih pogojev jo sprejme v zavetišče. Za uradno prijavo se šteje izpolnjena in po navadni ali elektronski pošti prejeta Izjava skrbnika o predaji psa v zavetišče oziroma Izjava skrbnika o predaji mačke v zavetišče. Izjava je lahko izpolnjena osebno s strani imetnika živali neposredno v Zavetišču. Neposredno se prijave sprejema vsak delavnik med 8.00 in 14.00 oziroma v skladu z uradnimi urami Zavetišča. Na podlagi prejete podpisane Izjave se podatke o psu oziroma mački s kontakti skrbnika objavijo na Oglasni deski zavetišča ter spletni strani zavetišča, zato imetnik živali z izjavo dovoli objavo podatkov o živali in kontakt.

Oglas za objavo oddajane živali na oglasni deski Zavetišča in na spletni strani mora vsebovati:

1. Nagovor (npr.: Kuža Fido išče nov dom / Muca Mica išče novega lastnika)

2. Natančne podatke o živali (vrsta, ime, spol, starost, barva in dolžina dlake, velikost, sterilizacija/kastracija, podatki o zdravstvenem stanju, cepljenjih, značajskih lastnostih živali, kje je vajena bivati (notri/zunaj), ali je sobno čista, ali je žival mikročipirana in/ali ima evropski potni list za hišne živali...)

3. Razlog za oddajo živali

4. Kontaktni podatki lastnika (Ime, priimek, telefonska številka, kraj, kjer si lahko morebitni posvojitelj ogleda žival)

5. Barvna fotografija (lahko več - do 3) - v .jpg formatu kot priponka elektronske pošte (fotografija naj bo čim lepša).

Besedilo elektronske pošte naj bo oblikovano kot oglas, ki ga ni potrebno nadalje obdelovati.

Nepopolnih oglasov žal ne moremo sprejeti in objaviti na spletu.

V kolikor je oglas poslan med delavnikom do 14:00 ure se šteje ta dan kot prvi dan aktivne oddaje, v vseh ostalih primerih pa je prvi dan aktivne oddaje šele naslednji delovni dan.


2. Po osmih dneh aktivnega oddajanja se žival lahko preda v zavetišče. Žival mora biti razglistena, cepljena, čipirana in imeti mora potni list...

Aktivna oddaja ne pomeni le oddaje oglasa v zavetišče, pač pa od vas pričakujemo tudi, da oglas objavite na kaki spletni strani, oglasnih deskah trgovin za male živali in/ali veterinarskih klinik.

Pred predajo mora biti pes oziroma mačka nezamenljivo označena (čipiran) in imeti veljavni Evropski potni list hišnih živali. Žival mora biti veljavno cepljena proti steklini (le psi) in drugim kužnim boleznim, odpravljeni morajo biti notranji in zunanji paraziti. V kolikor psi oziroma mačke ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, zavetišče sprejem preloži do izpolnjevanja pogojev. Zavetišče lahko sprejem povsem zavrne, če pogoji ne bodo nikoli izpolnjeni. V nujnih primerih iz opravičljivih razlogov (bolezen, smrt, naravna nesreča ali druge nepremostljive ovire), zavetišče pse oziroma mačke lahko sprejme kljub neizpolnjevanju pogojev. V tem primeru stroške vseh neizpolnjenih pogojev zavetišče pribije prispevku za zavetišče v skladu z veljavnim cenikom zavetišča.

3. V zavetišče jo preda lahko le lastnik...

Če imetniku psa oziroma mačke v 8 dneh ne uspe oddati novemu skrbniku, lahko psa oziroma mačko preda v zavetišče. Sprejem psa oziroma mačke v Zavetišče je mogoč vsak delavnik od 9.00 – 12.00 ob vnaprejšnjem dogovoru z zavetiščem. Pred sprejemom v zavetišče pse oziroma mačke pregleda veterinar in strokovnjak za vedenje. Živali, ki povsem izpolnjujejo pogoje za sprejem, se takoj po sprejemu namesti na odprti oddelek in oddaja novemu skrbniku. Če imetnik psa ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja živali in jo kot tako želi predati v zavetišče je dolžan poravnati morebitne dodatne stroške zavetišča. Skrbnik psa oziroma mačke je dolžan pred predajo v Zavetišče poravnati prispevek Zavetišču v skladu z Veljavnim cenikom Zavetišča. S podpisom na izdani račun Zavetišča se predanemu psu oziroma mački dokončno odpove.

 

Evtanazija živali, ki jih lastnik želi predati v zavetišče:

Če pes oziroma mačka izpolnjujeta predpisane pogoje za evtanazijo, zavetišče sprejem le teh zavrne in skrbnika napoti v pristojno veterinarsko organizacijo.

 

Ali lahko takoj po oddaji živali v zavetišče, lastnik posvoji novo živali iz zavetišča?

Skrbnik, ki je psa oziroma mačko oddal v Zavetišče praviloma ne more posvojiti druge zapuščene hišne živali iz Zavetišča.

 

Predaja druge hišne živali v zavetišče

Prijavo predaje druge neželene hišne živali zavetišče sprejme enako kot za pse in mačke in oglašuje na Oglasni deski zavetišča ter Spletne strani Zavetišča Ljubljana do neposredne oddaje novemu skrbniku. V zavetišče se jih sprejme le po odločbi uradnega veterinarja.

 

Cenik

 

PREDAJA ŽIVALI V ZAVETIČE Cena brez DDV 20 % DDV Cena z DDV  
predaja mačke (S)                156,07 €         34,34 €            190,41 €  
predaja mačke (K)                156,07 €         34,34 €            190,41 €  
predaja mačke (ne sterilizirana)                243,91 €         34,34 €            278,25 €  
predaja mačke (ne kastriran)                227,07 €         34,34 €            261,41 €  
predaja mali pes (pod 10 kg) (s)                251,97 €         55,43 €            307,40 €  
predaja mali pes (pod 10 kg) (K)                251,97 €         55,43 €            307,40 €  
predaja mali pes (pod 10 kg) ne sterilizirana                420,33 €         55,43 €            475,76 €  
predaja mali pes (pod 10 kg) ne kastriran)                376,78 €         55,43 €            432,21 €  
predaja veliki pes (nad 10 kg) (s)                336,07 €         73,93 €            410,00 €  
predaja veliki pes (nad 10 kg) (K)                336,07 €         73,93 €            410,00 €  
predaja veliki pes (nad 10 kg) ne sterilizirana                568,11 €         73,93 €            642,04 €  
predaja veliki pes (nad 10 kg) ne kastriran)                515,41 €         73,93 €            589,34 €  
V kolikor žival nima opravljenih drugih zahtevanih posegov se dodatno obračuna še:
         
mikročipiranje z registracijo                  24,51 €           5,39 €              29,90 €  
potni list                    3,36 €           0,74 €                 4,10 €  
odpravljanje parazitov (aplikacija zdravila z zdravilom 2x)                  10,84 €           3,06 €              13,90 €  
cepljenje proti kužnim boleznim (že registrirani psi)                  25,92 €           7,31 €              33,23 €  
cepljenje stekline (že registrirani psi)                  25,42 €           6,00 €              31,42 € taksa 0,41 eur

 

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si