Pogosta vprašanja

Ali živali po 30 dneh bivanja v zavetišču evtanazirate?

Pravilnik o zavetiščih za zapuščene živali dovoljuje evtanazijo živali po 30 dneh bivanja v zavetišču, če ta ne dobi posvojitelja. V Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana se temu izogibamo in žival oskrbujemo, dokler ne dobi ustreznega posvojitelja. Z denarno pomočjo posameznikov in podjetij, živali lahko oskrbujemo v zavetišču dlje kot 30 dni. Ped evtanazijo vsake živali izpeljemo intenzivno oglaševanje s sredstvi javnega obveščanja in jo poskušamo oddati preko drugih zavetišč. Evtanazijo napovemo 14 dni pred izvedbo. Izjema so primeri živali, ki jih je potrebno izločati po veljavni veterinarski zakonodaji in doktrini. O teh primerih ima avtonomno pravico odločati veterinar sam.

Ali moramo za posvojitev živali kaj plačati?

Ob posvojitvi je potrebno plačati prispevek zavetišču, ki za psa znaša 50,83 €, za mačko pa 30,00 €.

Zakaj pot do vas ni označena?

Pot do Zavetišča za zapuščene živali Ljubjana je označena z označevalnimi tablami. Od tam kjer tabel ni več, je pot preprosta saj vas pripelje neposredno do zavetišča. Načrt poti iz smeri Ljubljana - center ali Brezovice si lahko natisnete tukaj.

Ali so psi v zavetišču dresirani?

Ne, psi v zavetišču niso opravili nobenega šolanja.

Ali oddajate tudi prostoživeče mačke novim lastnikom?

Ne, prostoživeče mačke kastriramo ali steriliziramo, ter take vrnemo na mesto odvzema.

Kaj storiti, če žival izgubite?

Če se vaša žival izgubi, morate v roku 72 ur obvestiti najbližje zavetišče (5. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali Ur.l. št. 75/2005)...

Kaj storiti, če žival najdete?

Če najdete zapuščeno žival, se najprej obrnite na zavetišče, saj jo mogoče že kdo pogreša. Po zakonu ste dolžni v roku 24 ur obvestiti pristojno zavetišče...

Kaj storiti, če opazite mučenja živali?

Mučenje živali je zakonsko prepovedano in se kaznuje. Vsako mučenje (trpinčenje, zanemarjanje, usmrtitev...) živali se prijavi pristojni Veterinarski inšpekciji, policiji ali društvu proti mučenju živali...

Kadar pokličem v zavetišče se javi avtomatski odzivnik. Kaj naj naredim?

Avtomatski odzivnik deluje ves čas in vas usmerja na določena področja. Za slovenski jezik morate pritisniti najprej 1 potem pa poslušajte kaj vam odzivnik narekuje.
Pritisnite:
- tipko 1 za informacije 
- tipko 2 za nujne klice, za prevoz živali, oz. sporočila o izgubljenih živalih

Kaj pomeni, da se živali ODDAJA SE POD POSEBNIMI POGOJI?

Da se žival oddaja pod posebnimi pogoji pomeni, da ima žival dodatne ali druge zahteve oz. pogoje bodisi zdravstvenih razlogov ali zaradi vedenjskih motenj.
Posvojitev le teh je možna le v prostnosti in po predhodnem dogovoru z vodjem Zavetišča Ljubljana.

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si