Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana

Ustanovljeni leta 2002 z namenom oskrbe zapuščenih domačih hišnih živali

   Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je bilo ustanovljeno 4. oktobra 2002, na svetovni dan živali.  Ustanovila ga je Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno oskrbi zapuščenih domačih hišnih živali (psov in mačk) s področja Mestne občine Ljubljana in je notranja organizacijska enota javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana.
V zavetišču je zapuščenim in izgubljenim živalim zagotovljena pomoč, oskrba in začasna namestitev dokler se živalim ne najde starega ali novega lastnika.

 Nahajamo se na Ljubljanskem barju v nekdanjih hlevih Ljubljanskih mlekarn

    Zavetišče Ljubljana se nahaja v nekdanjih prostorih Ljubljanskih mlekarn, na mirnem in samotnem delu Ljubljanskega barja, nekaj kilometrov pred Brezovico. Prostori so bili v ta namen prenovljeni in prilagojeni zahtevam iz Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali (Ur.l RS št. 45/2000). Za pse je na voljo 48 boksov z zunanjimi izpusti in 18 boksov , namenjenih živalim v karanteni, . Mačkam je namenjenih 32 fiksnih boksov in 6 prenosnih boksov. Pomoč nudijo tudi rejniki in začasni skrbniki.  

Letno oskrbimo okrog 2.000 živali

   Do konca leta 2010 je zavetišče sprejelo in oskrbelo več kot 15.800 živali. (4.800 psov, 11.000 mačk in nekaj deset dihurjev, sobnih ptic, kuncev ter ostalih hišnih živali)
Več kot 5.000 živali smo vrnili lastnikom, 7.000 zapuščenim živalim smo našli novi dom pri posvojiteljih. Več kot 11.000 prostoživečih mačk smo oskrbeli in vrnili v okolje.

 
Skrbimo za zdravstveno varstvo populacije prostoživečih mačk

    Namen zavetišča ni samo nameščanje zapuščenih živali v zavetišču. Zavetišče skrbi tudi za zdravstveno varstvo tako imenovane populacije prostoživečih domačih mačk. Doslej smo jih oskrbeli (kastrirali oziroma sterilizirali ali zdravili) in vrnili v okolje več kot 4.700. Vsaj toliko jih živi na ulicah Ljubljane.
  

Naše naloge obsegajo oskrbo najdenih živali na več nivojih

   Zavetišče ima vodjo zavetišča in svet zavetišča.

Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih;
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč in oskrbo zapuščenim živalim;
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču;
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo živali novim posvojiteljem;
- skrbi za ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije in registrov ter redno oddaja poročila pristojnim službam;
 

          

Vabimo vas, da nas obiščete!

 

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si