Veterinarska ambulanta v Zavetišču Ljubljana je zaprtega tipa.

To pomeni, da v njej ne opravljamo drugih veterinarskih storitev kot te, ki so namenjene našim trenutnim varovancem.

Po sprejemu živali v Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, vsako žival veterinarsko pregledamo. Opravimo splošni pregled oči, ušes, ostalega telesa, živali testiramo za različne bolezni, cepimo, označimo, steriliziramo oz. kastriramo, ter jih začasno zaščitimo pred zunanjim in notranjim zajedalci.

Po pravilniku se živali, ki jim ni bilo mogoče najti novega lastnika, lahko evtanazira. V ZZŽL žival evtanaziramo v primeru, ko je neozdravljivo bolna, ko ni perspektive za posvojitev (stara, agresivna...) ali če je ne oddamo daljši čas (leto ali več). Predhodno izpeljemo intenzivno oglaševanje s sredstvi javnega obveščanja in jo poskušamo oddati preko drugih zavetišč. Evtanazijo napovemo 14 dni pred izvedbo. Izjema so primeri živali, ki jih je potrebno izločati po veljavni veterinarski zakonodaji in doktrini. O teh primerih ima avtonomno pravico odločati veterinar sam.

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si