Rejnik za vsako muco

V zavetišču za zapuščene živali Ljubljana ponovno začenjamo z akcijo rejništva in začasne oskrbe mačjih mladičev, h kateri želimo povabiti vse, ki lahko pomagajo številnim zapuščenim mačjim mladičem.

Žal v zavetišče spet sprejemamo številne negodne mačje mladiče in kar cele mačje družine, ki so jih ljudje brezsrčno zavrgli ali odložili pred prag, v smetnjake, obcestne jarke... Veliko jih nikoli ni občutilo toplote doma, saj so bile že njihove mačje mame prepuščene ulici.

Dobrodošli vsi, ki vam ni vseeno in lahko kakorkoli pomagate.

Vsi, ki bi želeli pomagati pri reji mladičev, izpolnite PRIJAVO ZA PROSTOVOLJNEGA REJNIKA MAČJIH MLADIČEV  ali PRIJAVO ZAČASNEGA SKRBNIKA in  izpolnjeno pošljite po spletni pošti na naš naslov, oziroma preko običajne pošte na naslov:

Zavetišče za zapuščene živali
Gmajnice 30
1000 Ljubljana.

Mladiči do starosti osem tednov ne morejo preživeti brez mačje matere, zato osiroteli mladiči potrebujejo pomoč človeka, ki vsaj delno nadomesti mačjo samico. Zaradi slabe odpornosti so zelo dovzetni za številne bolezni, ki so lahko prisotne v zavetišču, zato je pomembno, da se jim v najkrajšem možnem času najde nadomesten dom. Možnost preživetja se poveča, če se jih kar najhitreje odda v začasno skrbništvo oziroma rejništvo.

Kako skrbeti za mačje mladiče

Pogoji in zahteve za katere se pričakuje, da jih izpolnjujete, so opisani v NAVODILU ZA OSKRBO OSIROTELIH MAČJIH MLADIČEV. Zainteresirani, ki pogojev ne izpolnjujete, pa kljub temu želite pomagati, lahko pomagate z donacijami, z iskanjem odgovornih posvojiteljev oziroma novih skrbnikov zapuščenih muc, oziroma postanete posvojitelj osirotelih mačk.

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 01 25 60 279 vsak delavnik od 8.00 – 12.00 ali pišite na: info@zavetisce-ljubljana.si

V naprej se iskreno zahvaljujemo vsem, ki boste po svojih močeh pomagali zavetišču in osirotelim mladičem omogočili boljši jutri.

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si