Zaradi gradnje novega zavetišča in omejenih zmožnosti izvajanja tečaja, novih prijav ne sprejemamo.

Vsem zainteresiranim se najlepše zahvaljujemo.

 

 

Odgovornosti sprehajalcev

Sprehajalec psov se zavezuje...

- da bo upošteval sprehajalni red in druge interne akte zavetišča, ki ga zadevajo;
- da se bo ob vsakem prihodu in odhodu iz zavetišča vpisal v evidence;
- da bo opravil najmanj 110 ur prostovoljnega dela letno (v povprečju 2 uri tedensko);
- da se bo udeleževal s strani zavetišča organiziranega izobraževanja in pridobil potrebna znanja za opravljanje prostovoljnega dela;
- da bo v okviru programa sprehajanja psa, ki mu je zaupan, uporabil samo tiste načine treninga, ki jih določi inštruktor oziroma mentorji zavetišča;
- da bo kot pripravnik upošteval navodila mentorja in osebja zavetišča oziroma kot redni sprehajalec ravnal v skladu s sprehajalnim redom in navodili osebja zavetišča;
- da bo vse posebnosti v zvezi z živaljo takoj in po resnici posredoval osebju zavetišča;
- da bo za sprehajanje in trening uporabljal izključno opremo in hrano zavetišča oziroma postopal drugače le s pisnim dovoljenjem vodstva zavetišča;
- je seznanjen in se strinja, da za javno zastopanje zavetišča ali dajanje informacij o zavetišču v javnosti nima pooblastil, razen izjemoma in s predhodnim pisnim dovoljenjem vodstva zavetišča.
- da ne bo oddajal živali zavetišča v posvojitev tretjim osebam, razen z eksplicitnim dovoljenjem vodstva zavetišča in od posvojiteljev ne bo pridobival osebnih podatkov;
- da bo pri svojem delu spoštoval vse zakone in druge predpise s področja dela zavetišča, še zlasti pa interne akte zavetišča .
- da v primeru kršitev prevzema odgovornost in se strinja s posledičnimi sankcijami, navedenimi v Sprehajalnem redu

Obrazci in navodila

Želite postati sprehajalec v zavetišču? Izpolnite:

Vprašalnik za prostovoljnega sprehajalca

 Preberite:

 Sprehajalni red

 S podpisom potrdite sklenitev:

 Pogodbe za prostovoljnega sprehajalca!

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si