ZAVETIŠČE SPREJEMA ŽIVALI 24 UR NA DAN.

Sprejem zapuščene hišne živali v Zavetišče Ljubljana

V Zavetišče za zapuščene živali sprejemamo hišne živali, ki so bile najdene na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), občine Brezovica, občine Borovnica, občine Tržič, Mestne občine Kranj (MOK), občine Radovljica, občine Naklo in občine Vrhnika.

Oglejte si območje MOL na zemljevidu.

ZEMLJEVID GEOPEDIA.SI

Druge živali:

Zapuščene hišne živali drugih občin sprejmejo pristojna zavetišča s katerim imajo občine sklenjeno pogodbo.

Za zapuščene rejne živali (ovce, koze, krave...) obveščajte uradnega veterinarja oziroma 112!.  

Prostoživeče (divje) živali sprejmejo pristojna zatočišča za prostoživeče živali oziroma obveščajte 112!

Za divjad so pristojne Lovske družine na območju katerih so živali bile najdene, OBVEŠČAJTE 112.

Kaj storiti ko najdem zapuščeno hišno žival:

Najprej preverite ali je žival res zapuščena, ali ni morda skrbnik živali v bližini. Preverite stanje živali tako, da ne ogrožate lastne varnosti in o morebitnih poškodbah ali bolezni takoj obvestite zavetišče. Zavetišče takoj obvestitite tudi v primeru, če žival ogroža okolico (je nevarna ali je na avtocesti). Če je zapuščena žival na zasebnem zemljišču, obvestite lastnika (kateri obvesti zavetišče in dovoli ulov) oziroma uradnega veterinarja na 112.

Če žival ni bolna ali poškodovana in ne ogroža okolja se ji približajte le tako, da zagotovite lastno varnost ter preverite ali je na ovratnici (če jo ima) morebiti kontakt skrbnika. Če je skrbnik znan oziroma ga je mogoče ugotoviti, se ga obvesti o najdbi živali in žival vrne. Če lastnika ni mogoče ugotoviti ali ga obvestiti oziroma ne sodeluje, žival odpeljite v zavetišče oziroma obvestite zavetišče.

Če se živali ne morete približati, poskusite preprečiti pobeg oziroma omejiti gibanje s priprtjem v primeren ograjen prostor in obvestite zavetišče. Pridržanje živali oziroma spremljanje gibanja je nujno za uspešen ulov.

Kako žival prepeljati?

Hišno žival, ki ste jo našli zapuščeno, lahko po predhodnem dogovoru z zavetiščem sami pripeljete tako, da ne ogrožate lastne varnosti oziroma varnosti najdene živali. V primeru, da najdene hišne živali ne morete pripeljati pokličite: 01/256 02 79.

Odzivni čas zavetišča

Imetnik zavetišča mora poskrbeti za namestitev zapuščene živali v roku 24 ur, za bolno ali poškodovano žival oziroma če žival ogroža okolico pa je predpisan odzivni čas 4 ure, kar določa 11. člen Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali (Ur.l.RS št.45/2000).

Prijavitelj najdene živali usmerja zaposlene zavetišča po svojih močeh pomaga pri ulovu živali tako, da ne ogroža lastne varnosti.  

Anonimnih prijav zavetišče ne obravnava. Na zasebnem zemljišču zavetišče ukrepa le z dovoljenjem lastnika oziroma po odločbi uradnega veterinarja in/ali v spremstvu uradne osebe.

Sprejem zapuščene hišne živali v zavetišče

Ob sprejemu zapuščene hišne živali najditelj izpolni sprejemni dokument zapuščene živali. Identiteto izkazuje z osebnim dokumentom, resničnost podatkov pa potrdi z lastnoročnim podpisom.

Vse sprejete zapuščene živali se evidentira, oskrbi in vrača znanemu oskrbniku oziroma namesti po protokolih Zavetišča in v skladu z veljavnimi predpisi. Če je zavetišče polno lahko zaprosi za pomoč najditelja ali drugo zainteresirano osebo za začasno oskrbo ali žival namesti v drugo zavetišče.

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si