Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana se predstavlja

Ustanovljeni leta 2002 z namenom oskrbe zapuščenih domačih hišnih živali

   Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je bilo ustanovljeno 4. oktobra 2002, na svetovni dan živali.  Ustanovila ga je Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno oskrbi zapuščenih domačih hišnih živalih (psov in mačk) s področja Mestne občine Ljubljana in je notranja organizacijska enota javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana.
V zavetišču je zapuščenim in izgubljenim živalim zagotovljena pomoč, oskrba in začasna namestitev, dokler se živalim ne najde starega ali novega lastnika.
 
 
 

Nahajamo se na Ljubljanskem barju v nekdanjih hlevih Ljubljanskih mlekarn

    Zavetišče Ljubljana se nahaja v nekdanjih prostorih Ljubljanskih mlekarn, na mirnem in samotnem delu Ljubljanskega barja, nekaj kilometrov pred Brezovico. Prostori so bili v ta namen prenovljeni in prilagojeni zahtevam iz Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali (Ur.l RS št. 45/2000). Za pse je na voljo 48 boksov z zunanjimi izpusti in 18 boksov, namenjenih živalim v karanteni, brez izpustov. Mačkam je namenjenih 32 fiksnih boksov in 6 prenosnih boksov. Pomoč nudijo tudi rejniki in začasni skrbniki. Letno sprejmemo okoli 2.500 zapuščenih živali.
 

 

Letno oskrbimo okrog 2.500 živali

Od začetka delovanja do konec leta 2010 je zavetišče skupno sprejelo in oskrbelo več kot 15.800 živali. (4.800 psov, 11.000 mačk in nekaj deset dihurjev, sobnih ptic, kuncev ter ostalih hišnih živali)
 
Več kot 4.000 živali smo vrnili lastnikom, 5.300 zapuščenim živalim smo našli novi dom pri posvojiteljih.

 


Skrbimo za zdravstveno varstvo populacije prostoživečih mačk

    Vendar namen zavetišča ni zgolj nameščanje zapuščenih živali v zavetišču. Zavetišče skrbi tudi za zdravstveno varstvo tako imenovane populacije prostoživečih domačih mačk. Doslej smo jih oskrbeli (kastrirali oziroma sterilizirali ali zdravili) in vrnili v okolje več kot 4.700. Vsaj toliko jih živi na ulicah Ljubljane.
 
 
 

Naše naloge obsegajo oskrbo najdenih živali na več nivojih

   Zavetišče ima vodjo zavetišča in svet zavetišča.
Zavetišče opravlja naslednje naloge:

-          sprejema prijave o zapuščenih živalih;
-          zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč in oskrbo zapuščenim živalim;
-          zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču;
-          skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo živali novim posvojiteljem;
-          skrbi za ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije in registrov ter redno oddaja poročila pristojnim službam;
 

          Sprejemanje prijav o izgubljenih živalih
    Zavetišče Ljubljana 24 ur na dan sprejema prijave o izgubljenih živalih. Osebje zavetišča prijavo o izgubi živali sprejme in zabeleži datum in čas prijave, točne podatke o skrbniku ter o živali s krajem in časom izgube. 

 
            Oddaja živali novemu skrbniku    
   Če ima Zavetišče Ljubljana zapolnjene kapacitete se lahko dogovori z najditeljem ali drugo zainteresirano osebo, ki izpolnjuje pogoje oskrbe, da le-ta skrbi za žival v času, dokler je zavetišče polno ali do oddaje novemu skrbniku. Do oddaje novemu skrbniku s sklenitvijo pogodbe je lastnik živali Zavetišče Ljubljana, ki odloča o vseh posegih in oskrbi živali ter materialno podpira oskrbo živali pri skrbniku.
 
          Prevoz živali v druge pristojne ambulante
   Če je žival poškodovana in veterinarska oskrba ni mogoča v lastni ambulanti, zavetišče zagotovi prevoz živali v pristojno veterinarsko ambulanto. Po veterinarski oskrbi pa prevoz v Zavetišče Ljubljana, kjer ostane v oskrbi.
 
         Zavetišče sodeluje pri postopkih v primeru najdene agresivne živali
   V primeru, da je najdena žival agresivna, ogroža okolico oziroma je ni mogoče obvladati, osebje zavetišča obvesti veterinarja ali pristojno veterinarsko organizacijo, ki nudi veterinarsko podporo. Enako se postopa v primeru, če se pri živali utemeljeno sumi na steklino.
           
            Nudenje nujne veterinarske pomoči
   Vsem poškodovanim živalim se nudi nujna veterinarska pomoč. V kolikor lastnika ni mogoče ugotoviti oziroma vzpostaviti stika, se opravi tudi klinični pregled, ki je opravljen najkasneje v roku 24 ur po sprejemu. V kolikor je potrebno, se zapuščeni živali nudi potrebno veterinarsko oskrbo, sicer se z njo ravna v skladu z minimalnim obsegom dela.

            Osnovna dejavnost zavetišča in dodatni programi znotraj zavetišča
   
Oskrba živali je naša osnovna dejavnost. Poleg dnevne in veterinarske oskrbe poskrbimo še za socializacijo živali, pri čemer sodelujemo s strokovnjaki s področja vedenja ter sobivanja živali in človeka, s prostovoljci oziroma zainteresirano javnostjo. Večina (predvsem odraslih) živali zaradi svoje preteklosti potrebuje dodatno pozornost in skrb, kar zahteva sodelovanje strokovnjakov različnih področij. Na tem mestu je še veliko prostora za vključitev vseh zainteresiranih. Novi program sprehajanja psov v katerega se lahko vključijo vsi zainteresirani prinaša vrsto novosti, ki bodo še izboljšale oskrbo psov. Živali hranimo predvsem z briketirano hrano, po strogem prehrambnem režimu, prilagojenem potrebam živali glede na starost, kondicijsko stanje, aktivnost in zdravstveno stanje. Hranjenje živali z od doma prineseno hrano ni dovoljeno.
 
            Najpoglavitnejši cilj Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana
  
V zavetišču smo zelo veseli posvojiteljev – novih lastnikov živali, ki so pripravljeni psu ali mački nuditi topel in ljubeč dom, kjer živali dobijo odgovorno oskrbo ter občutijo ljubezen in pripadnost nove skupnosti. Veliko posvojiteljem nam je že zagotovilo, da posvojene živali dobroto več kot hvaležno vračajo.
           
            Vzgojno izobraževalna dejavnost Zavetišča Ljubljana
   Poleg naštetega zavetišče opravlja še vzgojno - izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih občanov ter sodeluje z vzgojno - izobraževanimi organizacijami.
 

Zavetišče sodeluje tudi z drugimi organizacijami


    Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in s kinološkimi društvi, s Kinološko zvezo Slovenije na čelu, oziroma drugimi društvi ljubiteljskih živali. Z njimi pripravlja strokovna predavanja o pravilnem ravnanju z živaljo v zavetišču, o njeni socializaciji in privajanju na nov dom. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev, prostovoljnih sprehajalcev ter drugih prostovoljcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti.
 

Pri opravljanju dejavnosti nam pomagajo še mnogi


    Pri opravljanju svojih nalog zavetišče sodeluje z organizacijami za zaščito živali in zainteresirano javnostjo, za opravljanje dežurne veterinarske službe pa tudi s pogodbeno veterinarsko organizacijo.
V pomoč so nam zunanji sodelavci, prostovoljci, dijaki Biotehničnega centra – smer veterinarski tehnik s profesorji, študentje Veterinarske fakultete in drugi zainteresirani.
 

 

Vabimo vas, da nas obiščete!

 

 

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si